plynout


Význam: vyplývat z něčeho, mít původ v něčem

Gramatika: impf.

anglicky: to be a consequence of, to follow from