zřízen


Význam: založen (< založit)

Gramatika: Past Passive Participle short form masc. sg. of zřídit pf.; impf. zřizovat