honosit se I (něčím)


Význam: chlubit se, pyšnit se něčím, někým.

Gramatika: impf.

anglicky: to pride oneself in