přirovnat A (někoho, něco) k D (někomu, něčemu)


Význam: předložit jako srovnatelné

Gramatika: pf.; impf. přirovnávat

anglicky: to compare someone/something to...