stojí někomu za to, aby...


Gramatika: D (někomu) stojí za to + Infinitive or + aby...