neohroženě


Význam: odvážně, směle, statečně

Gramatika: adv.