až (okna drnčí)


Význam: (vlak jede divoce) do té míry, že (okna drnčí)

Gramatika: conj. až denotes the degree