Jděte k čertu


Význam: Jděte pryč! Táhněte!

Gramatika: jděte - imperative mood 2pl. form of jít; the imperative forms of jít denote movement away from the speaker