Jen INF (zachytit...)!


Význam: (mně) stačí (něco udělat)

Gramatika: adv.

anglicky: if only I could ....