N (něco) se D (někomu) stalo


Význam: něco se někomu přihodilo

Gramatika: pf. stane se ; impf. stává se; the event (happening, accident) takes the subject position and the person experiencing it takes the dative position.