šlo o (život)


Význam: někdo byl ve velkém nebezpečí

Gramatika: impersonal construction; the person that is concerned about something appears in the dative; jde mi o velké peníze.