přispět


Význam: (1) (přispět k něčemu) mít kladný podíl, poskytnout příspěvek, finanční výpomoc; (2) pomoct

Gramatika: pf. (přispěj-i/u, přispěj-í/ou); impf. přispívat

anglicky: (1) to contribute (to something); (2) to aid (e.g. with assistance, advice)