(něco) se (někomu) přihodilo


Význam: (něco) se někomu (stalo)

Gramatika: přihodit se pf.; přiházet se (přiházejí se)

anglicky: (something) happened to (someone)