potěšen


Gramatika: Past Passive Participle masc. sg. of potěšit pf.; it modifies Brož; těšit impf.

anglicky: comforted, (Brož piled up the pillows...)