číhat


Význam: (1) bděle, v skrytu čekat (s úmyslem zmocnit se, přistihnout) (2) vyčkávat

Gramatika: impf.