týž ženský hlas že bude prosit za oknem


Gramatika: týž - dem. prom. adj.; ženský - adj.; hlas m.; prosit impf.; že is a conj. connecting this sentence with číhal