strojit (strojiti) se


Význam: oblékat se

Gramatika: impf.