platen


Význam: nebýt nic platný - nemající cenu, význam, účinek (anonymum: být co platný)

Gramatika: masc. sg. short form of adj. platný