i (vyběhl před dům)


Význam: (v tomto kontextu) tak

Gramatika: conj. the use in this context is bookish