bledosti vypocené stěnami


Gramatika: bledost - f. (Gsg because it is governed by trochu, a quantifier); vypocený - Past Passive Participle of vypotit pf. which modifies bledost; stěna - f.