jenž


Význam: který (nemluví)

Gramatika: rel. pron.; its antecedant is tento spící svět

anglicky: (this sleeping world) which (doesn’t talk)