Jen když (zas uplyne)!


Význam: pokud

anglicky: as long as