úzkost


Význam: pocit nejistoty, bázně, vlasní bezmocnsoti

Gramatika: f.

anglicky: anxiety