tisícerý


Význam: hojný, mnohý, velmi četný

Gramatika: numeral denoting type