ubývat


Význam: ubývalo těch šlépějí -- zmenšovalo se množství šlépějí

Gramatika: The verb forms an impersonal construction with the genitive case (ubude, ubylo vody) in formal speech. In less formal speech the verb takes the nominative case (ubude/ubyde, ubyla voda).