křížem krážem


Význam: všemi směry

Gramatika: adverbial expression