křížem krážem


Význam: všemi směry

Gramatika: adverbial expression

anglicky: criss-cross