otisk


Význam: stopa po přetištění nebo vtištění předmětu (otisk prstů, pečeti, otisky zubů)

Gramatika: m.