otisk


Význam: stopa po přetištění nebo vtištění předmětu (otisk prstů, pečeti, otisky zubů)

Gramatika: m.

anglicky: (finger-, foot-)print, impression (of teeth)