kypře


Význam: měkce

Gramatika: adv. (cf. adj. kyprý - soft, crumbly)

anglicky: softly