rvačka


Význam: pranice

Gramatika: f. expressive