váha spočívala spíš na patě


Gramatika: váha - f.; spočívat (někde) impf.; pata f.