naléhat


Význam: naléhat někoho něčím (prosbami, dotazy) - vybízet někoho (A) k něčemu (D)

Gramatika: impf. (na někoho (A) něčím (I))