tvrdošíjně


Význam: tvrdohlavě, houževnatě

Gramatika: adv.