provést


Význam: dělat něco, dopustit se něčeho (přestupku, chyby)

Gramatika: pf.; impf. provádět