provést


Význam: dělat něco, dopustit se něčeho (přestupku, chyby)

Gramatika: pf.; impf. provádět

anglicky: to do, to commit (an offence, a crime, mistake)