překračovat


Význam: krokem se dostávat přes něco (nějakou hranici)

Gramatika: impf.; pf. překročit