vědět starou belu (o něčem)


Význam: nevědět nic o něčem

Gramatika: bela f.; starý adj.; vědět impf.

anglicky: to know nothing about