zločin


Význam: těžké provinění proti právnímu řádu; velmi zlý, špatný čin (např. vražda)

Gramatika: m.

anglicky: crime