otisk


Význam: stopa, která vznikne přitištěním nebo vtištěním něčeho (otisky nohou, otisky prstů, bot)

Gramatika: m.

anglicky: print (finger print, foot print)