sexta


Význam: šestá třída gymnázia nebo dřívější reálky

Gramatika: f.