oktáva


Význam: osmá třída gymnázia nebo dřívější reálky

Gramatika: f.