septima


Význam: sedmá třída gymnázia nebo dřívější reálky

Gramatika: f.