kvinta


Význam: pátá třída gymnázia nebo dřívější reálky

Gramatika: f.