kvarta


Význam: čtvrtá třída gymnázia nebo dřívější reálky

Gramatika: f.