nezbývá než inf.


Význam: bylo nutné + inf.

Gramatika: zbývat - impf.; pf. zbýt