horlivý katolík


Význam: vášnivý věřící katolické církve

Gramatika: horlivý - adj.; katolík - m.