sdělit D (někomu) A (něco)


Význam: informovat A

Gramatika: pf.; impf. sdělovat