třeba inf.


Význam: je nutné (něco udělat)

Gramatika: predicate reporting necessity