neměl jsem (něco udělat)


Význam: je mi líto, že jsem něco udělal

Gramatika: nemít in the past tense plus an inf. expresses modality „shouldn’t have done something”